SENDE İFAM UZEM İLE İSLAMİ İLİMLER ÖĞREN

İFAM UZEM, İFAM Vakfı altında faaliyet gösteren İFAM İhtisas'ın kadim usulde yürütmekte olduğu İslami İlimler Programını çevrimiçi ve çevrimdışı iki program altında yürüten uzaktan eğitim merkezidir.
thumbnail

İFAM Uzaktan Eğitim ile Kadim Usul Medrese Müfredatı

trans-bg

Ehl-i Sünnet Akaidi, Arapça, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Tefsir, Tefsir Usûlü, Hadis, Hadis Usûlü Peygamberler Tarihi, Kavaid, Fetva Usûlü, Feraiz, Belâgât, Mantık ve daha nicesi bu kadim programda.

Kadim Usul ile Medreseden Kazanımlarınız

1. Kur Bitimindeki Kazanımlarınız

theme-switcher

İFAM UZEM Kur Sistemi talebeleri sıkı bir çalışmanın içerisinde girdikleri takdirde; Arapça Sarf İlmine (kelime yapısına) dair kon düzeyinde tüm bilgileri öğrenmiş olup Nahv İlminde (cümle yapısında) ise sözlük kullanarak düşük ve orta düzey metinlere kolaylıkla mana verebilecek düzeye gelecektir. Ayrıca ilmihal bilgisi düzeyinde birikime de sahip olacak olan talebelerimiz her böylelikle Arapça sarf ve Nahv ilminde öğrendiklerini ilk olarak fıkıh metinlerinde uygulandığını müşahede imkânı sağlayacaktır.

2. Kur Bitimindeki Kazanımlarınız

theme-switcher

İkinci kurda görülen tefsir, hadis ve fıkıh dersleriyle bilgi birikimini geliştirecek olan talebemiz, Arapça düzeyinde ise sözlükle beraber ayet ve hadislere mana verebilecek düzeyde olacaktır. Bu da orta ve kısmen ileri düzey metinlere mana verebilme anlamını taşımaktadır. Ayrıca bir yandan fıkıh alanında daha derin bilgilere muhatap olacakken; diğer yandan ise hadis ve tefsir ilimlerinden istifade ederek araçtan amaca ulaşmaya başlayacaktır.

3. Kur Bitimindeki Kazanımlarınız

theme-switcher

Bu kuru bitiren kardeşlerimiz artık metin çözümlemesinde ilerleme kaydedeceği için herhangi bir âyet ve hadis ile mülaki olduğunda sözlük kullanım ihtiyacını azaltmaya başlayacak ve birçok hadis ve ayetle önceden muhatap olduğu için mana vermekte kelime bilgisi dışında bir zorluk yaşamayacaktır.

4. Kur Bitimindeki Kazanımlarınız

theme-switcher

Bu kuru bitiren bir kardeşimiz artık herhangi bir ibareyi rahatlıkla çözebilme ve mana verebilme yetisine sahip olacaktır. Küçük bir alıştırma ile beraber de rahatça Arapça konuşabilecek seviyeye gelecektir. Arapça şer’î kaynaklardan araştırmalar yapıp nadiren sözlüğe müracaat etme durumunda kalacaktır. Fıkıh, tefsir, hadis alanında daha ileri düzey kitaplar okumuş olacağı için zaman sonra hangi alanda ihtisas yapmak isteyeceğini sorgulayacaktır.

5. Kur Bitimindeki Kazanımlarınız

theme-switcher

İFAM’ın bu kuru bittiğinde ise herhangi bir kütüphaneye girip istediği kitaptan okumalar yapabilecektir. Ayrıca Kur’ân-ı Kerim’i baştan sonra tefsir edip; 1000’den fazla hadisle muhatap olacağı için hangi hükmün hangi âyet ve hadise dayanarak mevcut olduğunu da öğrenmiş olacaktır. Fıkıh, tefsir ve hadis alanında ileri düzey kitaplardan kendi başına mütalaa edebilme kapasitesine sahip olacaktır. Sıkı bir çalışma ile bir sayfalık bir metni 5-6 dakika da okuyabilme şansına sahip olacaktır.

Not: Kur bitimlerinde elde edilecek olan kazanımların her birinin gerçekleşmesi için derslerde görülen kelimelerin bir deftere yazılarak günlük kısa bir süre yazılan kelimelere göz gezdirmek; derste işlenen konuları anlaşılır ve ulaşılır tarzda not almak ve bol metin ve irab çözümlemesi yapmak gerekmektedir.

İFAM UZEM EGİTİM MODELLERİ
trans-bg

En büyük düşmanımız cehalettir. İlim küfrü ortadan kaldıran, sapıklığı yok eden ve karanlığı yırtan, hakikat yolunu aydınlatan bir ışıktır, bir nurdur. Hak bâtıldan, hayır şerden, iyi kötüden, doğru eğriden, güzel çirkinden ancak ilimle seçilir. Âlimler diriye, cahiller ölüye benzerler. Gerekli ilmi öğrenmek farz, öğretmekse en büyük sadakadır. Bu sebepledir ki, dinimiz ilimle uğraşmayı nafile ibadetten üstün saymış ve ilim rütbesini rütbelerin en yükseği kabul etmiştir.

Canlı Ders Sistemi

theme-switcher

Canlı Ders Sisteminde İFAM’ın kadim usülde yüz yüze eğitim ile yürütmekte olduğu 5 yıllık İslami İlimler Programı (medrese) uygulanmaktadır. Dersler Microsoft Teams programı üzerinden işlenmekte olacak olup, yoklama ve diğer idari işlemler öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemde dersler haftanın 6 günü, günde 3 saat olmak üzere yoğun bir program ile yürütülmektedir. Alımlar her yıl Eylül-Ekim aylarında yapılacak olan öğrenci seçme sınavı ile yılda bir kez yapılmaktadır.

Canlı derslerde yoklama zorunluluğu olup örgün eğitimden tek farkı fiziksel ortamın aynı olmamasıdır. Erkek ve Hanım talebelerin ayrı sınıflarda ders gördüğü sistemde erkek öğrencilerin derslere ses ve görüntü ile katılımı beklenirken. Hanım öğrenciler derslere yazılı olarak iştirak etmektedirler.

Kur Sistemi

Kur sisteminde İFAM’ın kadim usülde yüz yüze eğitim ile yürütmekte olduğu 5 yıllık İslami İlimler Programı (medrese) 5 kur şeklinde UZEM öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur. Kur sisteminde dersler, dersin muallimi (hoca) tarafından stüdyo ortamında akıllı tahta yardımı ile daha önceden çekilmiştir. Talebeler ise sırasına uygun olarak bu dersleri izlemektedirler. Ayrıca Video derslerin altına sıkça sorulan sorular ve soru sorma bölümü yer almaktadır. Böylece talebe ders ile alakalı tüm sorularını kolaya dersin hocasına yöneltebilmektedir. Bu sorular dersin hocası tarafından en geç 24 saat içerisinde cevaplamakta olup öğrenci kendi panelinden sorunun cevabını görüntüleyebilmektedir.

Yani talebe muallim ile doğrudan muhatap olma anlamadığı noktaları sorma imkanına sahip olmaktadır. Bu sistemde talebe, günlük programına göre dersleri izleme sıklığını kendi belirler. Bu programa Zaman fark etmeksizin her an kayıt yapabilir ve kaydolur olamaz derslere başlayabilirsiniz.

cube

Video Dersler

Yüzlerce saatlik kur sistemine özel dersler izlenmesi için seni bekliyor!

box

Çoktan Seçmeli Sınavlar

Dersleri daha başarılı ilerlemen için kur içerisinde ilerleme sınavları mevcut!

box

Soru Sor

Derslerde anlamadığınız veya merak ettiğiniz tüm sorularu hocalarımıza sorabilirsniz.

box

Önceden Soruldu

Daha önceden öğrencilerimizin sorduğu sorulardan seçili olanları görebilirsiniz.

cube

Hızlı Destek

Sistemsel bir sorun yaşadığınızda veya desteğe ihiyaç duyduğunuzda yanınızdayız.

box

Kur Sonu Sertifikası

Her bir kuru bitirdikten sonra kazanımlarınızı gösteren doğrulanabilir bir sertifika alma hakkı kazanıyorsunuz.

Yeni Nesil Dijital Medrese ile Tanışın

trans-bg

En büyük düşmanımız cehalettir. İlim küfrü ortadan kaldıran, sapıklığı yok eden ve karanlığı yırtan, hakikat yolunu aydınlatan bir ışıktır, bir nurdur. Hak bâtıldan, hayır şerden, iyi kötüden, doğru eğriden, güzel çirkinden ancak ilimle seçilir. Âlimler diriye, cahiller ölüye benzerler. Gerekli ilmi öğrenmek farz, öğretmekse en büyük sadakadır. Bu sebepledir ki, dinimiz ilimle uğraşmayı nafile ibadetten üstün saymış ve ilim rütbesini rütbelerin en yükseği kabul etmiştir.

victory-hand

Dilediğiniz zaman başlayın!

Canlı Ders Sistemi için yılda bir kere Eylül-Ekim aylarında kayıt alınsa da Kur Sistemi için zaman fark etmeksizin dakikalar içinde kaydolarak derslere hemen başlayabilirsiniz. Üstelik Kur Sistemi ile Canlı Sistemin müfredatı bire bir aynıdır.

raised-hand

Sınırsız ve sürekli destek!

Teknik anlamda yaşadığınız tüm problemlerde İFAM Destek Sistemi’ne çok kısa bir sürede kayıt olarak anında destek alabilirsiniz.

handshake

Tüm platformlardan erişim

İnternete bağlı olduğunuz her yerden masaüstü bilgisayar, laptop veya tablet-akıllı telefon gibi mobil cihazlar fark etmeksizin UZEM sistemine erişebilir, derslerinizi takip edebilirsiniz.

victory-hand

Ücretsiz Kaynaklar!

Kur sisteminde video dersler birincil kaynağınız olsa da sisteme üye olduğunuz andan itibaren derslerin hocaları tarafından sisteme yüklenmiş olan ücretsiz ders notlarına erişebileceksiniz.

raised-hand

Sorularınıza Hızlı Cevap!

Kur sisteminde dersler ile alakalı tüm sorunlarınız videoların altında yer alan soru sor bölümünden dersin hocasına anında iletebilirsiniz. En geç 24 saat içinde sorunuza cevap verilecektir. Haricen derslerle alakalı olarak diğer talebelerin sormuş olduğu sorulara verilen cevapları da görüntüleme imkanına sahip olacaksınız.

handshake

Güçlü Altyapı!

Her geçen gün talebelerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen altyapımız. Teknoloji çağının imkanlarında sonuna kadar yararlanmaktadır.


İFAM Vakfı - Uzem 2023 Tüm hakları saklıdır.