İFAM Canlı Ders Sistemi’nde burslu olarak nasıl okunur.

  • Maddi imkanları kısıtlı olan her talebe burslu olarak okumayı tercih edebilir. Bu konuda beyan esastır.
  • Talebe bursa başvurması ile beraber kendine bir aylık burs tanımlanır ve belli şartları yerine getirmesi durumunda bu burs her ay otomatik olarak yenilenir. 

Peki nedir bu şartlar? 

  • Canlı Ders Sistemi’nde haftanın 6 günü günde 3 ders olmak üzere haftada 18 ders yapılmaktadır. 
  • Yani bir ay içerisinde 72 ders söz konusudur. 
  • Kişinin ay sonunda bursunun yenilenmesi için, ay sonunda en az 66 derse katılmış olması gerekir. 
  • Yani ayda 6 dersten fazla devamsızlık yapan bir kişini bursu kesilir.

Bursum Kesilirse Ne Yapacağım?

  • Bursu kesilen kişiye 1 hafta süre tanınır kişi bu sürede aylık öğrenim harcını yatırır ise öğrenime devam eder yatırmaz ise hesabı askıya alınır.

Burs Kesildikten Sonra Tekrar Bağlanır mı?

  • Burs kesildikten sonra 3 ay boyunca ayda 6 dersten fazla devamsızlık yapmama kuralına uyarsanız 3. Ayın sonunda tekrar burs başvurusunda bulunabilirsiniz.İFAM Vakfı - Uzem 2023 Tüm hakları saklıdır.