SORU 1: Canlı ders sisteminde okutulan dersler nelerdir ?

Canlı sisteminde okutulan dersler İfam Örgün olarak okutulan derslerin birebir aynısı olup okutulacak kitaplar sitemizde güncel haliyle bulunmaktadır.

SORU 2: Canlı ders sisteminin avantajı nedir ?

Canlı sistemden dersleri takip eden kardeşlerimizin ilk avantajı ders esnasında hoca-talebe ilişkisini direk olarak kurabilmeleri olacaktır. Zira canlı sistemden derslere giren kardeşlerimiz, bir konuyu anlamadıkları zaman o anda hocasına sorup cevabını alma fırsatına sahip olacaktır. Bununla beraber ders havası içerisinde devam edileceğinden ilme daha disiplinli ve iştiyaklı devam edilebilecektir.

SORU 3: Canlı ders sistemini bitirenler nasıl bir kazanım elde edeceklerdir ?

İfam Uzem canlı sistemini bitiren kardeşlerimiz, İslâm’ın her sahaya bir düzen getirdiğini müşâhade ederek dünyaya İslâm ve fıtrat penceresinden bakabilecektir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’yi bizâtihi okuyup mâna verebilme kabiliyetine sahip olabilecek ve aynı zamanda bugünü İslâm’a göre değerlendirebilecek birikime sahip olacaktır.

SORU 4: Canlı ders sisteminin ders programı nasıl olacaktır ?

İfam Uzem’in canlı sistemi, haftalık altı gün günde üç-dört saat derse katılım sağlayabilecek vakte sahip olanlarla icra edilecektir. Ders saatleri sabahçılar için 9:00-11:20; akşamcılar için 18:00-22:20 şeklindedir. 

SORU 5: Canlı ders sisteminde sınavlar nasıl yapılacaktır ?

Canlı sistemde okunan kitaptan belli aralıklarda sınavlar olacak olup sınavlar ders hocasının organizesiyle gerçekleşecektir. Sınavlar, İfam Uzem Öğrenci profilinden gerçekleştirilecektir.

SORU 6: Canlı ders sistemi ücretli midir ?

Canlı sistemde derslere katılmaya özen gösterilmesi adına, aynı şekilde sistemin düzenli bir şekilde büyüyerek, dünyanın her yerine ulaşabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla cüzi bir miktar ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Bu ödeme kardeşlerimizin programa olan ciddiyeti açısından da önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki yaptığınız ödemelerle bu hizmetin büyümesi sağlanacaktır. Buna rağmen ödeme imkânı olmayan veya imkanları kısıtlı olan kardeşlerimizin düzenli derslere girme şartı ile sistemden ücretsiz olarak faydalanması sağlanacaktır.

SORU 7: Canlı ders sisteminde nasıl bir eğitim modeli bulunmaktadır ?

Canlı ders sisteminde, örgün eğitimde olduğu gibi interaktif bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Şöyle ki; hoca dersten yarın okunacak olan yeri öğrenciler için belirleyecek ve öğrenci kardeşlerimiz (sözlükten kelimelere bakıp metin için başka kaynaklara müracaat etmek suretiyle) o yeri mütalaa ederek derse katılacaklar ve derste metni talebe okuyup hoca hem eksiklerini tamamlayacak hem de meseleye göre artı bilgiler verecektir. Hanımlarda ise hoca metni kendi okuyacak ve soruları alacak sonunda ise metinle alakalı artı bilgileri verecektir. Bu süreç ders okunduğu sürece devam edecektir.

SORU 8: Canlı ders sisteminde sorular nasıl sorulacaktır ?

Dersle alâkalı sorularınızı ders esnasında hocanıza sorabileceksiniz. Sistemle alakalı sorularınızı ise uzem.ifam.com.tr adresi üzerinden teknik ekibe sorabilirsiniz.

SORU 9: Canlı ders sisteminde ders dinlerken nelere dikkat edilmeli ?

Canlı derse gelen kardeşlerimiz, ders içerisinde kitaplarını yanlarında bulundurması gerekmektedir. Ayrıca genel bir not defteri tutmalarını tavsiye ederiz ki bununla da hayatta karşımıza çıkıp tebliğ ederken kullanabilecekleri âyet, hadis ve âlimlerin sözleri veya güzel şiirleri not ederek genel kültürlerini de geliştirebilirler.

SORU 10: Canlı ders sisteminde kitaplar nasıl temin edilir ?

Canlı sisteminde okutulacak kitapları herhangi bir yayıneviyle irtibata geçerek temin edebilirsiniz. Ayrıca İfam olarak bizler de okutulan dersle alakalı dökümanları sitemize yükleyeceğiz.

SORU11: Canlı Ders Sistemi’nde derslerde yoklama devam zorunluluğu nasıldır?

 • İFAM UZEM Canlı Ders sisteminde her ay, talebenin devamsızlığı sistem tarafından kontrol edilir ve devam durumuna göre programa devam edip edemeyeceğine karar verilir. Bir talebe normal şartlar altında ayda 72 ders görmektedir.
 • Bu talebe burslu ise ayda 6 dersten fazla devamsızlık yapması durumunda bursu kesilir.
 • Bu talebe ayda 10 dersten fazla devamsızlık yapması durumunda idareye bilgi verilir. Uyarı cezası alır. Yıl içinde 3 uyarı cezası alan talebenin hesabı askıya alınır. Bu talebenin idare ile görüşmesi gerekir normal şartlar altında hesabı Canlı ders sisteminden silinir ve kur sistemine aktarılır.
 • Bu talebe ayda 20 dersten fazla devamsızlık yapması durumunda hesabı askıya alınır. İdare ile görüşmesi gerekir normal şartlar altında hesabı Canlı ders sisteminden silinir ve kur sistemine aktarılır.
 • Bir talebenin devamsızlık + izinli ders sayısı bir ay içinde 24’ü geçemez. Geçmesi durumunda kişinin hesabı askıya alınır. Talebenin idare ile görüşmesi gerekir normal şartlar altında hesabı Canlı Ders Sisteminden silinir ve Kur Sistemine aktarılır.

SORU12: Canlı Ders Sisteminde Sınav Süreci̇ Nasıldır?

SINAV

 • Canlı ders sisteminde her ders için, ders bitiminde; bazı dersler için ise ders ortasında da olmak üzere sınavlar yapılmaktadır. 
 • Sınavlarda geçme notu 60 olarak belirlenmiştir. 
 • İlgili sınavdan 60 ve üzeri alanlar sınavı geçmiş sayılacaktır. 

TELAFi SINAVI

 • 60 altında not alanlar ise telafi sınavına girmelidir. 
 • Telafi sınavlarında geçme notu 70’dir. 
 • Telafi sınavları sınavın açıklandığı tarihten 7 gün sonra aktif olmaktadır. Bu 7 günlük süre talebeye sınava tekrar hazırlanması ve eksiklerini giderebilmesi için verilen süredir. Ancak sınava ne zaman gireceği kişinin kendine bırakılmıştır. 
 • Buradaki önemli nokta o ders dönemi bitmeden o dersin sınavından geçilmiş olması gereklidir. (Dönem başlangıç ve bitiş tarihi öğrenci panelinizdeki akademik takvimde yazmaktadır)
 • Telafi sınavı sonucu sınavınız biter bitmez açıklanmaktadır. Kişi sınavı geçmiş ise sorun yoktur ancak kişi telafi sınavından da kalır ise 14 gün sonra 2. Telafi sınavı aktif olacaktır. Yine kalır ise 3. Telefi sınavı 21 gün sonra aktif olacaktır.  
 • Üç seferde de kişi sınavı geçemez ise kaydı dondurulur. Talebenin İdare ile görüşmesi gerekir. Muhtemelen talebe bundan sonraki sürece kur sisteminde ve kaldığı sınıfta baştan başlayarak devam etmek zorundadır.

SORU13: Di̇ploma Notu Ortalamasi Nasıl Hesaplanır?

Her yıl sonunda diploma notu ortalaması her yıl sonunda hesaplanmaktadır. İlgili yıl içerisinde tüm derslerden alınan ders notu ortalamaları toplanır ve ders sayısına bölünür. Bu rakam diploma notu ortalamasını vermektedir.

 

 


İFAM Vakfı - Uzem 2023 Tüm hakları saklıdır.