SİSTEM NEDİR? 

Canlı Ders Sisteminde dersler haftanın 6 günü, günde 3 saat olmak üzere yoğun bir program ile yürütülmektedir. 

Alımlar her yıl Eylül-Ekim aylarında yapılacak olan öğrenci seçme sınavı ile yılda bir kez yapılmaktadır.

Bu sistem ücretlidir ve ücretler aylık periyotlar halinde alınmaktadır. Kişi dilerse 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak da ödeme yapabilir. Ancak durumu olmayan veya ekonomik durumu kısıtlı olan talebeler burslu olarak yani ücretsiz bir şekilde sistemden yararlanabilirler. Bu noktada kesinlikle kar amacı güdülmemektedir. Sistemden alınan ücretler, sistemin süreklilik arzeden masraflarının karşılanması ve sistemin büyütülmesi amacı ile kullanılacaktır.  

DERSLER NASIL İŞLENİYOR? 

Canlı Ders Sisteminde İFAM’ın kadim usülde yüz yüze eğitim ile yürütmekte olduğu 5 yıllık İslami İlimler Programı (medrese) uygulanmaktadır.  

Dersler Microsoft Teams programı üzerinden işlenmekte olacak olup, yoklama ve diğer idari işlemler öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır.  

Dersler erkek sınıflarında kadim usulde olduğu gibi mütalaa ile yürütülmektedir. Dersin hocası dersi anlatır ve öğrencilerin belli konulara bir sonraki ders için çalışıp gelmesini ister. O ders süresinde hocanın seçeceği öğrenciler dersi okuyarak mütalaa ederler. Erkek sınıflarında kamera ve mikrofon bu sebeple açık halde olmalıdır. Derse katılan erkek öğrencilerin bu şartı sağlaması gerekir. Bunun dışında dersin hocasının uygun gördüğü zamanlarda öğrenci bilgi sistemi üzerinden çoktan seçmeli usulde sınavlar yapılmaktadır.

Hanım öğrencilerimiz için ise sistem mahremiyet sebebi ile biraz farklı işlemektedir. Bu sınıflarda talebelerin kamera ve mikrofonları kapalıdır. Dersin hocası dersi anlatır ve öğrenciler gerekli görülen yerleri not alırlar. Aynı zamanda öğrenci, derse ilişkin sorularını ders sırasında dmesajlaşma bölümünden hocaya yönlendirebilmektedir. Dersin hocası bu soruları dersin akışına ve sorunun mahiyetine göre ders içerisinde veyahut bir sonraki dersin başında cevaplamaktadır.

DERSLERDE YOKLAMA ve DEVAM ZORUNLULUĞU 

 • İFAM UZEM Canlı Ders sisteminde her ay, talebenin devamsızlığı sistem tarafından kontrol edilir ve devam durumuna göre programa devam edip edemeyeceğine karar verilir. Bir talebe normal şartlar altında ayda 72 ders görmektedir.
 • Bu talebe burslu ise ayda 6 dersten fazla devamsızlık yapması durumunda bursu kesilir.
 • Bu talebe ayda 10 dersten fazla devamsızlık yapması durumunda idareye bilgi verilir. Uyarı cezası alır. Yıl içinde 3 uyarı cezası alan talebenin hesabı askıya alınır. Bu talebenin idare ile görüşmesi gerekir normal şartlar altında hesabı Canlı ders sisteminden silinir ve kur sistemine aktarılır.
 • Bu talebe ayda 20 dersten fazla devamsızlık yapması durumunda hesabı askıya alınır. İdare ile görüşmesi gerekir normal şartlar altında hesabı Canlı ders sisteminden silinir ve kur sistemine aktarılır.
 • Bir talebenin devamsızlık + izinli ders sayısı bir ay içinde 24’ü geçemez. Geçmesi durumunda kişinin hesabı askıya alınır. Talebenin idare ile görüşmesi gerekir normal şartlar altında hesabı Canlı Ders Sisteminden silinir ve Kur Sistemine aktarılır.

CANLI DERS SİSTEMİNDE SINAV 

 • Canlı ders sisteminde her ders için, ders bitiminde; bazı dersler için ise ders ortasında da olmak üzere sınavlar yapılmaktadır. 
 • Sınavlarda geçme notu 60 olarak belirlenmiştir. 
 • İlgili sınavdan 60 ve üzeri alanlar sınavı geçmiş sayılacaktır. 

TELAFi SINAVI

 • 60 altında not alanlar ise telafi sınavına girmelidir. 
 • Telafi sınavlarında geçme notu 70’dir. 
 • Telafi sınavları sınavın açıklandığı tarihten 7 gün sonra aktif olmaktadır. Bu 7 günlük süre talebeye sınava tekrar hazırlanması ve eksiklerini giderebilmesi için verilen süredir. Ancak sınava ne zaman gireceği kişinin kendine bırakılmıştır. 
 • Buradaki önemli nokta o ders dönemi bitmeden o dersin sınavından geçilmiş olması gereklidir. (Dönem başlangıç ve bitiş tarihi öğrenci panelinizdeki akademik takvimde yazmaktadır)
 • Telafi sınavı sonucu sınavınız biter bitmez açıklanmaktadır. Kişi sınavı geçmiş ise sorun yoktur ancak kişi telafi sınavından da kalır ise 14 gün sonra 2. Telafi sınavı aktif olacaktır. Yine kalır ise 3. Telefi sınavı 21 gün sonra aktif olacaktır.  
 • Üç seferde de kişi sınavı geçemez ise kaydı dondurulur. Talebenin İdare ile görüşmesi gerekir. Muhtemelen talebe bundan sonraki sürece kur sisteminde ve kaldığı sınıfta baştan başlayarak devam etmek zorundadır.

MEZUNİYET

Her yıl talebeye mesul olduğu dersler üzerinden aldığı notlar dikkate alınarak bir sanal karne verilmektedir. Talebe her döneme ait karnesini sistemi üzerinden görüntüleyebilir. 5 yılı başarı ile tamamlayan talebeye ise diploma verilmektedir.

KARNE ORTALAMASI

İlgili yıl içerisinde tüm derslerden alınan ders notu ortalamaları toplanır ve ders sayısına bölünür. Bu rakam karne ortalamasını vermektedir.

DİPLOMA ORTALAMASI

Her yıl sonunda alınan karne notu ortalamaları toplanarak yıl sayısına bölünmektedir. Beş yıl sonunda alınacak olan diploma notu bu şekilde hesaplanır.  

 


İFAM Vakfı - Uzem 2023 Tüm hakları saklıdır.