İFAM UZEM, 

İFAM’ın kadim usülde yüz yüze eğitim ile yürütmekte olduğu 5 yıllık İslami İlimler Programı’nı çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere iki ayrı program ile ilim talebesi kardeşlerimizin hizmetine sunmak amacı ile kurulmuştur.

Bu bağlamda İFAM UZEM bir İFAM VAKFI Kuruluşudur.


İFAM VAKFI:

  • Bünyesinde kadim usul ile İslamî ilimlerin okutulduğu medreselerin (5+2 yıllık eğitim),
  • Uzaktan eğitim ile İslamî ilimlerin okutulduğu İFAM UZEM’in
  • Arapça ağırlıklı kız ve erkek eğitim kurumlarının yer aldığı Külliyat Okulları’nın,
  • Ortaokul öğrencilerine yönelik hafızlık merkezinin,
  • Youtube üzerinden faaliyet gösteren İFAM TV’nin
  • Hüküm Yayınevi’nin
  • Hüküm Dergisi, el-Mecelletu’l-Hamidiyye gibi süreli yayınların

yeraldığı bir vakıf organizasyonudur.


İFAM Vakfı - Uzem 2023 Tüm hakları saklıdır.